Ve vřavě markraběcích válek
(Šermířský dětský letní tábor)


Termín: 10. - 17. srpna 2008
Místo: skautská táborová základna Kopretinová louka u Tatenic
Věk: 10-18 let (včetně)
Ubytování: velké dobové (historické) stany
Cena: 2 000 Kč
Zaměření: Hry a soutěže se středověkou tématikou, zajímavé výtvarné a rukodělné tvořivé činnosti, bojové hry, výuka základních šermířských technik s dřevěnými replikami mečů a holemi, návrat k přírodě, zábavnou formou seznámení s trochou historie, zvláště s vazbou na daný region.


Nabízíme dětem a mládeži originální výlet za poznáním historie
nejen moravsko-polského pohraničí
formou her a soutěží se středověkou tématikou.

Na táboře si během šesti dnů vyzkouší zajímavé rukodělné činnosti,
zkusí se naučit základní šermířské techniky pro boj
s jeden a půl ručním mečem a dlouhou holí,
ale hlavně si vyzkoušejí spoustu zajímavých
her a soutěží, poznají krásný kout přírody
a odpočinou si od stereotypního života ve městě.

Organizátoři tábora s dětmi celoročně pracují v šermířském kroužku
a s pořádáním táborů mají zkušeností z organizací jako Skaut, Pionýr, Česká tábornická unie
a dalších podobných organizací.

Před zahájením tábora přihlášené děti a jejich rodiče s dostatečně velkým předstihem oslovíme originálními zvacími dopisy,
ve kterých napíšeme, co by si děti měly s sebou na tábor přivést.

Zájemci se mohou přihlásit na DDM Vila Doris v Šumperku.

Dotazy k táboru zodpoví
Vladimír Valouch: 777 074 058, wolfik@sermirisumperk.cz
nebo
Marek Rýznar: 736 779 882, bigmaaara@seznam.cz

Přihlášky je potřeba vyzvednout u našeho partnera, pro kterého tábor oficiálně pořádáme, na DDM Vila Doris v Šumperku, 17. listopadu 2 (ulice směrem od vlakového nádraží do centra města), případně se přihlásit podle návodu na internetových stránkách DDM www.doris.cz. My elektronické přihlášky bohužel přijímat nemůžeme. Pouze řádně vyplněné papírové přilášky, a to pouze během šermířského kroužku a na akci Bambiriáda 2008, na které budeme v Šumperku (v parku - Sadech 1. máje - mezi DDM Vila Doris a Domem kultury) prezentovat jak činnost šermířského kroužku, tak letošní šermířský tábor.


 Nahoru
Minimální vhodné rozlišení: 1024x768 | Stránka vygenerována za 0.01149 sekund.  | Oficiální web Šermířského spolku Šumperk |  ©Hawkee 2008