O nás

Šermířský spolek Šumperk je občanské sdružení, jež spojuje mladé lidi se zájmem o šerm, bojová umění, divadlo, kejklířství, tanec a v neposlední řadě pochopitelně historii. Přežil porodní bolesti a začal se rychle rozvíjet v aktivní a poměrně živý organismus. Historické období, na které se Spolek zaměřil je období pozdního středověku, druhá polovina 15. století, tedy pozdní gotika. Tomu odpovídá výstroj a výzbroj členů spolku.

Šermířský spolek Šumperk o.s.

Myslbekova 5, 787 01 Šumperk
IČO: 269 87 490
Bank. spojení: 195046390/0300 (ČSOB)
E-mail: spolek@sermirisumperk.cz

Předseda spolku

Ing. Marek Rýznar
mobil: 739 430 156
e-mail: marcus@sermirisumperk.cz

Jednatel spolku

Ondřej Drtil
mobil: 606 796 791
e-mail: ondra@sermirisumperk.cz